Växtförslag till rundel

FRÅGA: Vad föreslås för växter i rundel med en diameter på tre meter? Jag vill gärna ha ett träd i mitten med marktäckare runtom. Har bergenia och myskmadra. Trädet får inte bli högre än tre meter på grund av solceller på carportens tak. Läget är soligt och torrt.

SVAR: Gör planteringsytan upphöjd, som en liten kulle, med väldränerad jord. Växter med silvriga grå- gröna grundtoner och färgaccenter av blomning i blå och rödvioletta toner föreslås för att matcha den grå stenläggningen. Gråbladiga växter är anpassade att stå soligt och torrt. SILVERPÄRON, Pyrus salicifolia ’Pendula’, passar som ett mindre träd i ytan. Det kan bli uppemot 4–5 m högt, men är lätt att beskära och hålla på tre meter, blir skirt med silvrigt bladverk, klarar sig i zon 1–4. Närmast under trädet bar jord, kullersten eller testa om din myskmadra kan trivas att växa där. Sedan en ring av prydnadsgräset GLANSÄLVÄXING, Sesleria nitida, runtom. Det bildar grönsilvriga grästuvor med vassa glänsande blad och fin axblomning från maj. Tuvorna är fina större delen av året och blir ungefär en halv meter höga och rätt breda med tiden. Vill du, kan du plantera in nävan, Geranium rozanne, som då även kommer att klättra in över glansälväxingen och klä in grästuvorna med blå blommor under stora delar av sommaren och hösten. Den kan behöva hållas efter, för att inte kväva gräset. Utanför glansälväxingen kan blodnäva, Geranium sanguineum ’Max Frei’ planteras, som bildar fina låga kuddar och blommar intensivt i rödviolett i juni–juli och får dessutom fin höstfärg på bladen. Alternativt kan du välja den egna bergenian. Gråtimjan, Thymus pseudolanuginosus, får växa ytterst och över stenkanten i rundeln. Den blommar i rosaviolett på försommaren och har ett marktäckande grågrönt, fint bladverk. De flesta symmetriskt planerade planteringarna blir mer osymmetriska med tiden, eftersom växterna kommer att utvecklas olika. Till vissa delar får man styra upp detta och begränsa de som brer ut sig för mycket på bekostnad av andra, om man vill behålla symmetrin.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 5 2017

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar