Flytta idegran

Fråga: Hej jag har en stor formklippt Idegran som är ca 1½m i diameter, Vi måste flytta på den för ett bygge, är det möjligt? Eller ska jag köpa en nu och börja om?

Svar: Det kan gå att flytta om du har möjlighet att få med en ordentlig jordklump, minst 80 cm i diameter. Det krävs nog att du i så fall kan få den uppgrävd och flyttad med grävskopa. Annars är det svårt att få med tillräckligt med jord. Efter flytt är det särskilt viktigt att den inte torkar ut (men få heller inte dränkas). Det kan vara bra att duscha busken vid torrt och varmt väder i början eftersom den inte kan kompensera avdunstningen helt innan den bildat nya rötter. Är flytten aktuellt just nu? Om inte så är det allra bästa sättet att rotbeskära nu genom att man gräver ett smalt dike, 30 – 50 cm djupt, runt busken och fyller på med ny jord där nya rötter kan växa ut. Sen flyttas busken till hösten genom att man gräva upp den utanför diket så att man får med de nybildade rötterna. Men det kanske inte är aktuellt i ditt fall.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2009

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar