Beskära havtorn

Fråga: För 10 år sedan köpte jag havtorn, ’Romeo’ och ’Julia’. Vi har fått fin skörd två gånger, resten av åren mycket lite. Nu är de 3 m höga och har bara levande ris uppe i toppen. Ska eller kan man klippa ner havtorn för att de inte ska bli svåra att plocka? Finns det bättre sorter än ’Romeo’ och ’Julia’?

Svar: Havtorn är tvåbyggare, dvs har han- och honblommor på skilda plantor, och pollineras med vinden. För bra skörd gäller det att båda buskarna finns kvar, blommar bra och att vindarna är gynnsamma. ’Julia’ har tendens att bli hög och anta trädform, vilket kan vara fint men ger svåråtkomliga bär. ’Romeo’ däremot är klenare och har lätt för att gå ut. Beskärning under vårvintern för bra knoppbrytning. Det generella rådet är att föryngringsbeskärning görs ner till treårig ved och inte på för grova stammar. Här behöver du göra en kraftigare beskärning för att förnya buskarna genom stubbskott. Havtorn skjuter även rotskott, även om ’Julia’ är något modest i det fallet. Havtorn bär bäst på tvååriga skott, vilket är bra att veta inför fortsatta beskärningsåtgärder för att hålla buskarna på hanterlig nivå. Blir resultatet inte det förväntade byter du ut buskarna. Nya, svenska sorter är under provodling, men tyvärr ännu inte tillgängliga för fritidsodlare. Andra bra sorter är t ex den ryska ’Ljubitelskaya’ och lettiska ’Mary’ samt hanen ’Lord’ och även de förhållandevis lågväxande finska sorterna, honorna ’Tytti’ och ’Terhi’ och hanen ’Tarmo’.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 1 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar