Ny bladstekel på liguster, Macrophya punctumalbum

Fråga:
Jag undrar om ni kan hjälpa oss med skador på vår ligusterhäck, se bilder. Baggen som syns på bilden nedan ses i mängder på bladen, men vi vet givetvis inte om det är grundproblemet.

Svar:
Jo det är den stekeln som syns på bilden som gör skadan. Vi har fått in fler frågor på denna och det var ett nytt problem för oss. Men efter lite efterforskningar har vi konstaterat att det är den fullvuxna bladstekeln Macrophya punctumalbum (saknar svenskt namn) som gör denna skada där den liksom skrapar av ytskiktet på bladen på detta sätt med sin käftar. Men även dess larver (som ofta kommer lite senare) gör skada. De äter hål på bladen ja ibland hela bladet. 

Tyvärr är det inte så lätt att komma åt de fullvuxna steklarna men man kan försöka störa dem genom att spruta med vatten. Försök också hålla koll på var på bladen de sätter äggen, för att kunna ta bort/skölja av dessa samt plocka de gröna larverna tidigt, för att hindra dessa att göra ytterligare skada. Detta är förstås inte lätt på en hel häck. Man kan även testa biologisk bekämpning med nematoder mot larver https://bionema.se/nemalarv-mot-larver/  men effekten är osäker.

I slutet av sommaren förpuppas de fullvuxna larverna i jorden och det blir nya steklar nästa år. Så kan du täck jorden under buskarna med markväv, kan du mekaniskt förhindra dem att söka sig ner i marken och förpuppa sig.

Lise-Lotte Björkman , trädgårdsrådgivare FOR juni 2022

Fullbildad bladstekel Macrophya punctumalbum Foto: Jonatan Nilsson
Gnagskador av Macrophya punctumalbum Foto: Jonatan Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar