När ska man gödsla purjolöken?

Fråga: När behöver purjolöken näring och när tillför man stallgödsel?

Svar: Purjolök är en av de köksväxter som är mest näringskrävande tillsammans med kålväxter och rotselleri. Egentligen är det först i slutet av juli som purjolök börjar växa ordentligt och det är då den behöver näringen.

Gödsla med brunnen (komposterad) kogödsel eller hästgödsel (utan spån, helst med halm) innan plantorna planteras ut på våren. Sedan kan man i slutet av juli tillsätta lite extra hönsgödsel som försiktigt myllas ned i marken omkring plantorna. Då finns det näring när plantorna ska börja sätta fart och växa.

Jag förespråkar vårgödsling eftersom gödsling på hösten kan medföra näringsförluster både upp i luften och ut i närliggande vattendrag. Det går att gräva ner färsk hästgödsel eller kogödsel på hösten. Den gödseln omvandlas till brunnen gödsel i marken under vintern utan näringsläckage. Brunnen gödsel kan grävas ner om marken fryser och det blir tjäle i jorden. Då stannar nedbrytningsprocessen.

FOR-rådgivare 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar