Blomsteräng

Fråga: På vägen till min sommarstuga har man grävt om dikena och därmed förstört floran i dikena, jag tycker det är väldigt tråkigt och skulle vilja hjälpa humlorna fjärilarna med flera genom att strö ut lite lämpliga blomsterfrön. Vet ni var kan jag vända mig för att få tag på en lämplig fröblandning?

Svar: Då skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med ett företag som heter Pratensis: Tel 0470-75 10 25, info@pratensis.se.  De säljer både frö och plantor av vilda växter för olika miljöer. Ett annat tips är att du själv samlar frö från närliggande marker med likartad växtlighet i sommar och strör ut i dikena. Men då missar du förstås en säsong.

FOR-rådgivarna 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar