Buxbomsjuka, gör ett test!

Fråga: Är orolig för att jag fått in buxbomssjuka i en trädgård. Det finns mycket buxbom i denna trädgård, både många klot och en buxbomshäck så är inte så lätt att ta bort de ex som är sjuka. Min fråga är därför om jag kan skicka några kvistar någonstans för att få testat om det är buxbomssot eller någon mindre aggressiv svamp som går att bekämpa. Det är plantor som är väletablerade som drabbats, för ca 1 månad sedan började dom få lite torra bruna fläckar och dessa har nu ökat i omfång och antal. Har i våras köpt in 2 nya ex och planterat i kruka men just dessa är helt friska så det kan inte ha kommit in någon sjuka genom nyköpta plantor.

Svar: Du kan testa att mejla Botaniska analysgruppen i Göteborg https://www.botaniskanalys.se/ Jordbruksverket hjälper inte till och diagnosticera denna typ av skadegörare.

Har du noterat svarta streck på grenarna? Vad du kan göra själv är att lägga blad, som du misstänker är smittade, i en plastpåse och tvinga fram sporer. Vitaktiga sporer kan vara ett tecken på buxbomsjuka. Läser mer om utseendet och nya sjukdomar i Jordbruksverkets faktablad https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr239.pdf

Ulf Nilsson, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar