Potatisen kokar sönder

Fråga: Jag har ofta en fin potatisskörd och potatisen smakar bra. Ett problem är dock att den nästan alltid faller sönder innan blir riktigt kokt. Jag lägger på kalksalpeter på våren, Gödslar jag fel?

Svar: Framförallt är sönderkokning en sortegenskap. Vissa sorter har en större tendens än andra att koka sönder, framförallt mjöliga sorter som har hög torrsubstanshalt ex Mandel och Matilda. Men även torka och kvävebrist kan ge sönderkokning. Å andra sidan ger för mycket vatten och kväve knölar som blir blöta istället. Koka känsliga sorter på låg värme och lite vatten så att de nästintill ångkokar.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar