Tips på förvaring av morötter önskas!

FRÅGA: Jag har fått jättemycket morötter och undrar om ni har tips på hur jag ska förvara dessa så att de håller sig länge? Jag har hört att man ska göra en sandbädd, men det har jag tyvärr inte plats för.

SVAR: Vid stor skörd och dåliga lagringsförhållanden är det bäst att ha kvar morötterna i trädgårdslandet så länge som möjligt och naturligtvis äta extra många eller ge bort av överskottet. Sena sorter kan med fördel vintertäckas med halm eller löv så att jorden inte fryser och man kan skörda kontinuerligt även om det är minusgrader. Lägg inte
på täckningen för tidigt. Rötterna är känsliga för uttorkning, men ruttnar och möglar lätt om det blir för tätt och fuktigt. Har man lagringsmöjlighet är det ypperligt att lagra morötterna svalt (ner mot noll grader och i hög luftfuktighet) i ren sand för att förhindra uttorkning. Har du tillgång till vitmossa är även det ett bra medium för att hålla jämn fuktighet runt morötterna. Man önskar alla odlare en jordkällare, men man kan även göra en enkel stuka och gräva ner morötterna utomhus i en ventilerad men sorksäker låda som sedan täcks med t ex gamla mattor, löv eller motsvarande luftigt och isolerande material. Ja, du kan även rulla in morötter i fuktat tidningspapper och placera dem i en ventilerad låda i kylskåpet en kortare tid. Eller förväll och frys in överskottet, vilket passar bra för skadade morötter, som är olämpliga att lagra. Ja, det var några tips!

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2016

Foto: Carrots_of_many_colors-Stephen-Ausmus-Public-domain

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar