Skadade knoppar på Rhododendron, vinterskada eller rhododendronhoppare

Fråga:
Jag har precis flyttat till en villa som sedan tidigare har två stora rhododendronbuskar.
Den ena busken har helt eller delvis svart/bruna knoppar och jag skulle vara tacksam för er experthjälp för att höra om ni tror att det kan vara skador från i vintras eller något skadedjur samt information om hur jag kan ta hand om busken för att undvika detta framöver.

Svar:
Troligtvis är det en vinterskada. 

Vet du vilken sort av rododendron du har? Det finns en sort som heter Cunninghams White som är extra känslig för vinterskador/frostskador i knoppen just för att den blommar så tidigt. Men även andra sorter kan vara känsliga när det är ett sådant växlande vinterväder som vi haft de senaste åren. Särskilt när det växlar mellan varma och kalla perioder i slutet av vintern. Vinterskador kan också vara torkskador pga dålig vattning eller frusen mark som hindrar rhododendron att ta upp vatten. 

Men det finns också en skadegörare som ger liknande symtom. Det är rhododendronhopparen, en strit som suger på unga skott och blad och sprider en svampsjukdom som sen dödar blomknopparna. Striten är ännu inte så vanlig men har börjat sprida sig i landet under senare år. Knopparna blir mer gråsvarta än bruna av svampangreppet jämfört med frostskador. Håll utkik om du ser några hoppande insekter, gråvita med ett rött V-format band på ryggen, under bladen så kan det i så fall gå att bekämpa med något godkänt insektsmedel.

Ann-Kristin Isaksson, Trådgårdsrådgivare FOR maj 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar