Hönsarv i gräsmattan

Fråga: Vad är det för ogräs som sprider sig som en matta i gräsmattan och blommar med små vita blommor. Hur bekämpa detta?

Svar: Lite svårt att se, men verkar vara hönsarv, Cerastium fontanum. Den är mycket allmänt förekommande. Tyvärr även i gräsmattor. Numera finns inga effektiva ogräsmedel som bekämpar örtogräs i gräsmatta. Och tur är väl det för de var inte speciellt miljövänliga. Genom att lufta och gödsla gräsmattan regelbundet gynnas gräset på bekostnad av ogräsen. Och en viss mångfald i gräsmattan kan vara vackert i mitt tycke. Hönsarven blommar med söta vita blommor och är grön hela sommaren, även vid torka. Det enda som står till buds om man helt vill bli av med ogräs i gräsmattan är att rensa bort för hand.

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare 2023

Foto: Margareta Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar