Hönsarv i gräsmattan

Fråga: Vad är det för ogräs som sprider sig som en matta i gräsmattan och blommar med små vita blommor. Hur bekämpa detta?

Svar: Lite svårt att se, men verkar vara hönsarv, Cerastium fontanum. Den är mycket allmänt förekommande. Tyvärr även i gräsmattor. Numera finns inga effektiva ogräsmedel som bekämpar örtogräs i gräsmatta. Och tur är väl det för de var inte speciellt miljövänliga. Genom att lufta och gödsla gräsmattan regelbundet gynnas gräset på bekostnad av ogräsen. Och en viss mångfald i gräsmattan kan vara vackert i mitt tycke. Hönsarven blommar med söta vita blommor och är grön hela sommaren, även vid torka. Det enda som står till buds om man helt vill bli av med ogräs i gräsmattan är att rensa bort för hand.

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare 2023

Foto: Margareta Nilsson

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar