Ovanlig perenn

Fråga: denna vackra växt finns på vår koloni på Fritiden i Ängelholm. Jag har ännu inte lyckats få reda på namnet. Den blir gulare när den blommar, ca 80cm hög.

Svar: Det är en lejonsvans (Phlomis russeliana). Det är en gammal perenn som fanns i slutet på 1800-talet men som sällan odlas idag.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2013

Foto: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2061557

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar