Är alla vresrosor invasiva?

FRÅGA: Jag undrar om det här med att vresrosen, Rosa rugosa, tar överhanden i vår flora på vissa ställen, stämmer det? Gäller det då alla R. rugosa, även namnsorter eller bara rena arten? Ska man undvika att odla arten, Rugosa-Gruppen och sorter, eller är det bara Rosa rugosa man ska undvika?

SVAR: Om du bor i södra och mellersta Sverige bör du undvika att plantera den rena arten av Rosa rugosa, vresros, eftersom den under gynnsamma förhållanden förvildar sig och tränger undan andra arter i naturen. Det är alltså en skillnad mellan natur och trädgård i detta fall och vresrosen kan uppträda invasivt i naturen på platser där den trivs. Att trädgårdsarter ”tar över” natur kan ske lite här och var och en kollega tycker t ex att silverbuske med sin rotskottsspridning kan vara ett stort problem. Att vresros blivit problematisk beror på att människan planterat in arten i naturmark, t ex som hjälp mot sandflykt. Vresrosen är mycket salttålig. Därför har det uppstått stora problemet med rosen på t ex sandbankar i sydvästra Sverige. För norra Sverige eller från zon 5 och uppåt är Rosa rugosa och dess hybrider ett värdefullt komplement i ros-sortimentet. Självklart bör rena arten av vresros inte planteras i mer klimatmässigt gynnsamma delar av Sverige där det finns så många andra rosor att välja på istället. De vanligast planterade vresrosorna i svenska trädgårdar är sorterna ’Hansa’, kanske även ’Moje Hammarberg’ och ’Blanc Double de Coubert’. Andra trevliga nyare rugosahybrider är ’Louise Bugnet’ och ’Thérèse Bugnet’ som ni säkert redan hört talas om och som ni såklart ska plantera där det finns plats i er trädgård! På Naturvårdsverkets hemsida https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Invasiva-frammande-arter/ mer upplysning kring främmande och invasiva arter samt i webportalen Nobanis för nya arter för hela norra Europa https://www.nobanis.org/

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 5 2015

Numera bör man rapportera in till Artdatabanken https://artfakta.se/rapportera/invasiva-arter/skapa om vresrosen hittas ute i naturen även om det inte är lag på det än.

Redaktionen 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar