Lus på liguster

Fråga: Vi undrar om ni vet vad detta kan vara som drabbat våra ligusterplantor, Ligustrum vulgare. Se bifogad bild. Kan det vara löss? Hur kan man motverka detta i framtiden eller hur hanterar man det här?

Svar: Det som syns på bilden är typiska skador orsakade av ligusterbladlusen (Myzus ligustri). Det är en bladlus som bara går på ligustersläktet. Bladlusen lever hela sitt liv på ligusterplantan. Vanligtvis blir det inte så kraftiga skador utan man kan låta nyttodjuren ta hand om det. Men vissa år är gynnsamma för lusen och då kan det bli aktuellt att bekämpa skadegöraren. Det första steget är att spola av plantorna med hård vattenstråle. På våren när man ser de första angreppen. Lössen trillar ner från bladen och alla orkar inte klättra upp igen. Om det inte hjälper att spola med vatten. Utan angreppet ökar efter upprepade försök med vattenstråle får man ta till insektssåpor av något slag. Var noga med att duscha undersidorna på bladen och in i bladrullarna. För det är där lössen finns. Man måste inte få bort alla löss. Nyttodjur som blomflugor, nyckelpigor och nätvingar äter många löss under sommaren.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Foto: Victor Sundström

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar