Ympa aprikos

Fråga: Kan man ympa aprikos på ett mirabellträd.

Svar: Det borde funka bra att ympa på mirabeller som är en typ av krikon. Det är just en sort av krikon,  St Julien, som vanligtvis används som grundstam till aprikos.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar