Vitgördlad rosenbladstekel

Fråga:
Vi har en larv som är på många av våra rosor. De är i hundratal och nu 3:e året. Vad är det för larv och hur får man bort den med vad. Vi plockar för hand men de tar aldrig slut. Vi vill veta namnet och hur man får bort den.

Svar:
Den skadegörare du har på dina rosor är larven av vitgördlad rosenbladstekel. Tyvärr finns det inga till buds stående medel som hjälper mot dessa larver. Och jag förstår att det känns tröstlöst att plocka larver.

Så här står det om den i Trädgårdens Växtskydd av Maj-Lis Pettersson:”Om larverna blir störda rullar de ihop sig, släpper taget och faller till marken. Även om plantorna kan bli starkt förfulade påverkas inte deras tillväxt och utveckling”.

Det kan ju vara en tröst. Och ett sätt att effektivare samla in dem är att lägga ut fiberduk eller annat skynke under buskarna, skaka ner och samla in och oskadliggöra larverna. Även på våren kan det vara aktuellt att lägga ut ett skynke under rosorna och förankra väl, men då är det för att hindra de nykläckta steklarna (som varit förpuppade i marken) att ta sig upp i busken igen och lägga ägg.

Solveig Sidblad, hortonom juni 2022

Vitgördlad rosenbladstekel Foto: Göte Petersson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar