Skum på sedumtak

Fråga:
Vi har fått fläckar, ca 20 cm i diameter på våra sedumtak i bostadsrätten. Det är som ett tjockt vitt skum som kapslar in växterna. Vad kan detta vara och hur ska vi behandla?

Svar:
Det ser ut att vara någon sorts slemsvamp (Myxomycota). Det är inga svampar i egentlig mening utan encelliga organismer som vid god tillgång till mat och vatten kan bilda sammanhängande ”slem” och som oftast syns nu på hösten med fuktigare väder. De lever framförallt som nedbrytare på döda växtdelar (stubbar, täckbark etc), svampar och bakterier. När det blir torrare och mindre tillgång på näring så torkar de in och försvinner. Så i ert fall tror jag inte det finns någon anledning att vara orolig. Eventuellt kan de minska växtens möjlighet till fotosyntes men är av mindre betydelse nu när vi närmare oss vintern.

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare oktober 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar