Bekämpa knäpparlarver

Fråga:
På våra odlingslotter har vi problem med knäpparlarver. Efter att ha brutit upp grässvålen och odlat i 3 år är den aggresiv på det mesta. Vet att den kan leva upp till 5 år i jorden. Har plockat tusentals från ägg till larv. Fyller ca 1 syltburk/säsong, år 1 ca 2 burkar. Eldade upp en och spred askan i tron att “liklukten” skulle avskräcka, men ej.
Provat bovete runt odlingsyta ca100 m2. Läst att de inte gillar bovete och brunt senapsfrö, men inte haft effekt.
Krattar odlingsbädd en intensivt på våren med liten handkratta för att plocka allt från ägg till larv i olika storlek. I solljus syns de gula larverna och äggen väl.
Träda som hålls ogräsfrön under längre tid känns inte aktuellt med bara odlingslott. Undvika potatis andra och tredje året ok. Men finns det nåt mer man kan göra ???

Svar:
Det finns inget säkert knep för att bli av med knäpparlarverna. Utan det man kan göra är det som du har gjort. Bearbeta jorden och samla larver samt låta fåglarna plocka larver och puppor. Undvik potatis och rotgrönsaker. Det är också bra att undvika organisk gödsel så länge larverna är ett problem. När de har försvunnit rekommenderar jag att du börjar tillföra organisk gödsel igen. Vill du gödsla i år rekommenderar jag konstgödsel som exempelvis blåkorn. Normalt sett brukar larverna ge med sig efter några år. Och har du odlat i 3 år borde mängden larver minska kraftigt närmsta åren.

Henrik Bodin FOR-rådgivare april 2023

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar