Änglatrumpet

Fråga: Jag trodde att änglatrumpetens latinska namn var Datura, men så var det någon som sade att det är namnet på spikklubba. Hur ligger det till?

Svar: Det råder förvirring kring namnen, och det är inte ovanligt att stöta på änglatrumpet under namnet Datura i handel, tidningar och böcker. Änglatrumpeten hörde förut till släktet Datura, men är numera förd till släktet Brugmansia. Brugmansia härstammar från Sydamerika och det finns flera arter. Några arter kan korsa sig med varandra och många av de sorter vi odlar är hybrider mellan olika arter. Änglatrumpetens blommor är trumpet/trattformade och hänger. B. x candida (som är en korsning mellan B. aurea och B. versicolor) ska enligt Kulturväxtlexikon heta änglabasun på svenska. Även denna har hängande blommor. Frukten hos Brugmansia är slät. Spikklubba däremot, har det latinska namnet Datura. Av den finns också många arter, mestadels ettåriga (till skillnad från Brugmansia som är flerårig). Blommorna liknar änglatrumpetens men är upprättstående och håller bara några dagar. Frukten är starkt taggig. Brugmansia och Datura hör båda till familjen Solanaceae, potatisväxter. De är mycket giftiga.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar