Mattram

Fråga: Bifogar bild på en växt som jag skulle vilja veta vad det är. Har kollat mina olika blomböcker, olika Plantagenbutiker, men jag kommer inte tillrätta med vad det är. I samtliga fall faller det på bladens utseende. Växten är “vild” dvs jag vet inte varifrån den kommit, jag har försökt “utrota” den men det har inte lyckats.

Svar: Växten på bilden är en mattram, Tanacetum parthenium. Det är en ganska vanlig utplanteringsväxt (ettåring) så det var konstigt att de inte kunde svara på det på Plantagen. Men det kan bero på att det oftast är en sort med fyllda blommor (som små vita bollar) som säljs i handeln. Men när den ibland självsår sig blir det dessa enkla blommor. Frö kan t ex spridas med fåglar.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2013

Foto: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4938

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar