Magnolia med bruna blad

Fråga: Min buskmagnolia Magnolia sieboldii får bruna torra partier på en del av bladen. Till slut skrumpnar de ihop helt och hållet. Busken är ett par år gammal, planterad i en lite upphöjd rabatt, under träd som skuggar lätt mot solen. Platsen är en villaträdgård i Mellansverige. Vad fattas den?

Svar: Buskmagnolian eller tehusmagnolian sieboldii är mycket känslig för torka, mycket mer än de vårblommande magnoliorna, säger John Lennart Söderberg, magnoliaodlare utanför Uppsala och en av författarna till boken ”Magnolia”. Magnolior behöver mest vatten under vår och försommar. I motsats till de övriga verkar sieboldii inte hämta sig lika bra som de andra om den får tillräckligt med vatten senare. Torr jord i kombination med ett varmt läge kan bli förödande. Magnolior vill växa i sur eller svagt sur jord (lågt pH), vilket många glömmer, tillägger Maj-Lis Pettersson på SLU,
Uppsala. Missfärgning i form av bleka, gulaktiga blad kan tyda på näringsbrist orsakat av fel pH-värde i jorden.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 6 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar