Gödsel till rosor

Fråga: Jag skulle vilja ha gödselråd för mina rosor. Vilken typ av gödsel ska jag använda: kogödsel, NPK (konstgödsel) eller både och?

Svar: Kogödsel är allsidig och bra, samt bidrar till ökad mullhalt i jorden. Kogödsel tillsammans med kompost är en bra grund, komplettera sedan med t ex benmjöl som innehåller fosfor och långsamverkande kväve, eller hönsgödsel som är ett mer snabbverkande kvävegödselmedel. Gärna lite träaska, det innehåller bl a kalium samt har en viss kalk-effekt vilket passar bra till rosor. Konstgödseln ger snabb näring till rosorna men bygger inte upp jordens struktur och mullhalt.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2005

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar