Gödsel till rosor

Fråga: Jag skulle vilja ha gödselråd för mina rosor. Vilken typ av gödsel ska jag använda: kogödsel, NPK (konstgödsel) eller både och?

Svar: Kogödsel är allsidig och bra, samt bidrar till ökad mullhalt i jorden. Kogödsel tillsammans med kompost är en bra grund, komplettera sedan med t ex benmjöl som innehåller fosfor och långsamverkande kväve, eller hönsgödsel som är ett mer snabbverkande kvävegödselmedel. Gärna lite träaska, det innehåller bl a kalium samt har en viss kalk-effekt vilket passar bra till rosor. Konstgödseln ger snabb näring till rosorna men bygger inte upp jordens struktur och mullhalt.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar