Eldlus på lind

FRÅGA: Vi har en stor lind på tomten. Varje höst och vår kommer dessa insekter. Vad är det och gör de någon skada?

SVAR: Det är eldlus, Pyrrhocoris apterus. Det är ingen lus utan en skinnbagge. Den här insekten uppträder ofta i stora grupper. De hittas ofta vid basen på stora lindar och på malvor, enligt uppgift från Naturhistoriska riksmuseet. Insekten suger lite växtsaft från dessa växter utan att för den sakens skulle göra någon skada. De kan även suga näring ur andra döda insekter.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr2 2021 https://svensktradgard.se/

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar