Lagring av potatis

Fråga: Kan man förvara potatis i ett ouppvärmt till hälften nedgrävt garage? Vid vilken temperatur går det inte längre? Eller i ett ouppvärmt förråd där temperaturen pendlar mellan + 5 och +15 grader?

Svar: Potatis kan förvaras i ouppvärmt utrymme så länge temperaturen inte understiger +4 grader. Under 4 grader börjar stärkelsen omvandlas till socker och potatisen smakar illa. Optimal lagringstemperatur är +4 till +8 grader. Det funkar att förvara i det uppvärmda förrådet också, med den risken att potatisen skrumpnar lite lättare om temperaturen ligger högt under längre tid. Genom att varva potatisen med torvmull eller sand skrumpnar den inte lika lätt.

Potatis ska alltid förvaras i mörker. Utsätts knölarna för ljus blir de gröna vilket är ett tecken på att mängden solanin i knölarna har ökat. Solanin är en glykoalkaloid som i relativt låga doser är giftig för människor och djur. Potatisknölar som inte utsatts för ljus har så låga doser att det är ofarligt. Men gröna potatisar kan innehålla så höga doser att det kan framkalla illamående, diarré och hallucinationer.

Slå av blasten några veckor före skörd och låt knölarna torka till efter att de har blivit upptagna. Dessa båda åtgärder gör så potatisknölarna bildar ett tjockare skal och eventuella sårytor torkar till innan de läggs in i lagret. Knölarna håller sig längre och angrips inte lika lätt av svampsjukdomar i lagret.

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare 2022

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2023

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar