Limefärgade växter till rabatten

FRÅGA: Jag planerar en rabatt med växter i purpur- och limefärg. Den ska bli ca 16 kvadratmeter och har ett relativt skuggigt läge. Av purpur- och blodfärgade växter har jag redan alunrot och purpurfläder, men har svårt att hitta limegula växter. Har redan tillräckligt med daggkåpa. Har du några växtförslag, gärna gräs? Jag bor i zon 2–3.

SVAR: Här följer några tips på växter som går åt det limegula hållet i sina bladverk. Plantera inte alla, då kan det lätt bli för mycket av det goda. Tänk att ungefär en tredjedel av ytan kan bestå av limefärgade växter. Komplettera planteringen även med helt gröna växter. Krypidegranen, Taxus baccata ’Repandens’, med sina mörkt gröna barr och utbredda växtsätt kan vara lämplig som neutraliserande komplement och bas, som också ger vintergrönska. Som uppstickande solitärgräs kan den kraftigt växande och tvärgulrandiga glansmiskantusen, Miscanthus sinensis ’Strictus’, eller den gulbladiga och smäckrare bunkestarren, Carex elata ’Aurea’, vara lämpade. Funkian, Hosta ’August Moon’, med sina limegula blad eller den lite kraftigare och något mera gulbladiga funkian ’Sub and Substance’ ger med sina heldragna blad även kontrast i bladform. Men plantera funkiorna på olika ställen och i olika proportioner så att deras olikheter kommer till sin rätt, om båda används. Sedan ska dessa växter inte planteras i allt för djup skugga för att komma till sin rätt. Även blomsterfunkian, Hosta fortunei ’Aureomarginata’, med sina gulkantade, gröna blad kan komma väl till pass så att det limegula inslaget inte blir för dominerande. Den japanska lönnen Acer palmatum ’Osakazuki’ kan passa som solitärbuske bland krypidegranar. Det intensivt ljusgröna och flikiga bladverket är fint intill den mörka krypidegranen. Att lönnens bladverk sedan antar en intensiv orange höstfärg ger ytterligare variation och blickfång. Tänk på att många av de föreslagna växterna behöver en fuktighållande växtbädd! Finns det något träd i närheten kan det gulbladiga humlet, Humulus lupulus ’Aureus’ bli en trevlig uppstickande lian som lyser upp och knyter an i färg till planteringen. Slutligen nämner jag den frodiga, skuggtåliga och brokbladiga Tolmiea menziesii ’Taff’s Gold’, som går under namnet mor och barn och mest har använts som kruk- och utplanteringsväxt, men vars härdighet är värd att testa ute i rabatten och vars användningsområde kan motsvara daggkåpans.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar