Pionproblem

Fråga: En granne i kolonin kom idag och frågade vad hon skulle göra med en gammal bondpion som hon fått problem med. Se senaste åren verkar det som den fått något virus eller svamp. Skotten kommer upp men en del “stannar i växten” och ser ut att ruttna vid blomfästet. En del klarar sig dock och blommar. Nu hade hon grävt upp pionen och roten var jättestor. Jag var hemma och hämtade kameran men när jag kom tillbaka hade hon tagit bort det som såg knepigt ut, sköljt av rotknölarna, bytt jord och satt tillbaka allt. Jag hade velat ta lite bilder av delarna. Har du något tips vad man kan göra och vad kan det vara som pionen drabbats av? Hon har en hel del luktpioner också men de står på ett helt annat ställe. Är det risk för smitta?

Svar: Det låter som pionerna angrips av piongråmögel. Såhär skriver Maj-Lis Pettersson i Trädgårdens Växtskydd: ”Angripna skott och blad tas bort så tidigt som möjligt. Välj en varm och väldränerad växtplats och plantera inte för tätt. Plantera grunt, översta rotknoppen ska stå ca 5 cm under markytan. Behandla upprepade gånger med Trichoderma.”

Trichoderma är en nyttosvamp som är antagonist till gråmögel och alltså en biologisk bekämpningsmetod. Medlet som används heter Binab T och det vattnas eller duschas på plantorna tidigt på säsongen. Kan beställas på nätet från www.nyttodjur.se. Kan också finnas i välsorterade trädgårdsbutiker.

Ja, det kan smitta även luktpionerna om de står i vindriktningen eftersom svampsporer lätt sprids med vinden men det är först när det bildats gråaktigt svampludd. Så tar man bort angripna skott direkt minskar risken betydligt. Bränn angripna skott.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar