Svarta knoppar på syren

För en vecka sedan planterade vi en barrotad syrenhäck. Nu noterade vi ett par svarta skott/knoppar. Vad är detta tecken på? Död planta?

Svar:
Ett test för att se om det är liv i grenen är att försiktigt skrapa med nageln på barken. Är det friskt grönt under barken så finns det liv i skottet. Då kan ni beskära grenen en bit ner för att den ska bryta nya skott eftersom det verkar vara toppknopparna som är intorkade.

Men är där torrt och brunt under barken då är grenen död. Är det en enstaka gren i hela häcken får man kanske acceptera det och den grenen bör klippas in helt. Är det en planta eller flera grenar på olika plantor som är skadad så tycker jag ni ska ta med dem/eller fotografera och reklamera till försäljningsställen. För då måste ju plantorna varit av dålig kvalitet från början.

Du nämner att det var barrotade plantor. Hur har de transporterats och förvarats fram till plantering? Viktigt att de inte rötterna fått torka ut. Och har ni vattnat ordentligt i samband med plantering så är det inte mer vatten som behövs om inte jorden är mycket torr. Det tar tid för barrotade plantor att etablera sig så mer vatten kan göra mer skada än nytta med syrebrist för rötterna som följd.
Solveig Sidblad, hortonom juni 2022

Syren, döda knoppar till vänster Foto Adam Kinander

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar