Blomkålen ger blinda plantor

Fråga: Min blomkål ger ingen skörd det blir bara gröna buskar, helt utan knoppar. Är det jorden som är fel? Kan man tillsätta något för att det ska bli bättre? Det är väldigt fin, mjuk jord.

Svar: Det du beskriver brukar kallas att blomkålen ger blinda plantor. Det kan finnas tre olika orsaker till problemet. Utifrån din beskrivning vågar jag inte säkert säga vilken huvudorsaken är.

1) brist på molybden, ett näringsämne som är viktigt för kålplantor. När kålplantan inte får tillräckligt med molybden kan bladformen förändras, blir mer avlånga och krusiga, och plantorna blinda (dvs ingen knoppbildning). Detta uppstår ofta i samband med att plantorna kommer ut för tidigt när det är kallt. Skicka gärna in ett jordprov till analys för att se hur det ligger till med mikronäringsämnen (även borbrist kan nämligen ge problem för kålväxter) och pH-värdet i din odlingsjord.

Skadegörare:

2) Huvudmisstänkt är i så fall det ludna ängsstinkflyet (Lygus rugulipennis). Är ofta ett problem i områden där det finns mycket skog och blåbärsplantor där de kan övervintra. Du vuxna stinkflyna suger på tillväxtpunkterna och dödar dessa så att de inte kan bilda huvuden.

3) Alternativt kan kålgallmyggan (Contarinia nasturtii) vara skyldig till liknande symptom som ängsstinkflyet. Angripna blad blir buckliga medan plantor vars tillväxtpunkt äts av larverna får deformerade huvuden eller så uteblir huvudbildningen helt.

Mitt råd är att du under denna odlingssäsongen odlar all kål under fiberduk eller fint insektsnät. Tänk även på att inte odla kål på samma plats som året innan, allra helst ska det vara minst 4 år mellan kålkulturerna. Lägg på duken/nätet direkt efter planteringen och behåll det på under hela säsongen. Blir det fina huvuden då, så var det troligen skadeinsekterna som varit framme. Annars kan näringsbrist misstänkas och då är det viktig att öka gödslingsgivan och att använda ett allsidigt gödselmedel, gärna komposterad stallgödsel tidigt på säsongen.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 1 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar