Rabatt i norrläge

Fråga:
Baksidan på vårt hus i norrläge är så trist. Vi sitter fast i att vi inte vet vad vi kan göra eftersom det är ett norrläge som dessutom skuggas av huset större delen av dagen.
Just nu är det gräsmatta hela vägen (20*3m). Men vi vill bryta av med en rabatt som är 5*3 m. Vilka perenner, buskar, små träd kan vi välja? Vi bor i Skåne.

Svar:
Jodå, det finns en hel del växter som trivs i skuggiga lägen. Jag skulle rekommendera dig att gå till en plantskola/gardencenter och fråga till råds. På perennavdelningar brukar man ibland också placera växterna utifrån läge (soligt/skuggigt, torrt/fuktigt). Man brukar också prata om woodland-växter som växter som trivs i skugga, ett begrepp att söka på för fler exempel.

Här följer några exempel på skuggtåliga växter.

Perenner: sockblomma, skuggröna, myskmadra som alla är marktäckare
astilbe, julros, rodgersia, rosenflockel, silverax, funkia, treblad, spetsmössa
De flesta ormbunkar

Buskar:
Buxbom (sjukdomsresistent sort)
Körsbärsbenved
Trädgårdshortensia (halvskugga)
Syrenhortensia (halvskugga)
Luktolvon
Körsbärskornell

Träd:
Navelönn, Strimlönn, Fjäderkaragan, Fläder

Solveig Sidblad, hortonom april 2023

Några förslag (från ovan): Astilbe, funkia och fjäderkaragan, sockblomma
Foto: S Sidblad

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar