Material till kompost

Fråga: Jag är medlem i en koloniförening i Göteborg där vi har en gemensam stor kompost. Det är samma visa år efter år med hot om att stänga komposten för att medlemmarna missköter sig och slänger alltför grova grenar.  Det har varit tillåtet med gräs, löv, frukt, häckklipp m m. Riktlinjen har tydligen varit inget större än ett pekfinger. Jag har aldrig upplevt några problem med komposten även om det förekommer att det slängs större grejer. Men nu har reglerna skärpts ytterligare. Endast gräs, löv och nedfallen frukt får slängas.

Min fråga är nu om det inte behövs lite grövre material för att komposten ska luftas lite. Annars ruttnar det väl?

Svar: Jo visst är det så att det bör vara lite grövre material som luftar i komposten. Eller snarare förvedat, kolrikt material som balanserar det kväverika, färska materialet. Det idealiska är en blandning med 2 delar grönt/färskt och 1 del torrt/förvedat. Men det är också bra om det förvedade är så finfördelat som möjligt. Alltför grova grenar kan förstås göra det för torrt i komposten. ”Inte grövre än ett pekfinger” verkar vara en bra riktlinje om man inte har möjlighet att flisa grövre grenar förstås.  Det finns maskinfirmor som hyr ut flistuggar som man kan passa på att hyra i samband med  t ex arbetsdagar om inte föreningen köper in egen kompostkvarn. De enklare brukar klara grenar upp till 3 cm i diameter. De man hyr in kan klara betydligt mer.

Man ska komma ihåg att det kräver tillsyn och några som är huvudansvariga (även om alla har ett ansvar) när man har gemensam kompost i området.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar