Svulster på dahliaknöl

Fråga: Jag har fått några dahlior av en kompis. Den ena ser konstig ut med svulstiga utväxter på knölen. Vågar jag plantera den i min rabatt?

Svar: Dahlian har drabbats av rotkräfta som orsakas av jordbakterien Agrobacterium tumefasciens. Du ska absolut inte plantera någon av knölarna. Bränn upp dem i stället. Bakterien kan nämligen leva på döda växtrester under lång tid i jorden. Risken är då stor att även andra växter i din rabatt kan smittas framöver.

Rotkräfta kan drabba många olika växtslag såsom äpple, körsbär, betor, kålrot, begonior, lupiner, rosor och hagtorn. Bakterien lever i jorden och infekterar genom sår, som kan uppstått i samband med att växten angripits av andra skadegörare eller på grund av mekanisk skada. Bakteriens DNA börjar därefter interagera med värdväxtens DNA och lurar växten att producera de stora tumörliknande gallerna. För växten betyder det att onödig energi går åt att producera galler liksom att dessa stör vattentransporten från rötterna upp till de ovanjordiska delarna.

Mer information om rotkräfta finns på följande internetsida:  https://pub.epsilon.slu.se/18149/1/%C3%85kesson_I_201109.pdf

FOR-rådgivarna 2017

 

Foto: SLU Växtskyddsbiologi Rickard Ignell

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar