Frö av kejsarkrona

Fråga:
Jag har flera fina kejsarkronor i min trädgård. Endast denna har sådana här frökapslar och nu undrar jag om jag kan göra något med dessa, torka och plantera ut tex.

Svar:
Så trevligt att på frökapslar på kejsarkronan. Ja, du kan ta vara på frökapslarna. Låt dem sitta kvar på plantan så fröna som finns inuti hinner mogna och kapslarna börjar torka. Men ta dem innan de spricker upp och fröna trillar ur. Dessa kan du sen så antingen redan i höst eller till nästa vår. Jag är lite osäker på om de behöver en köldperiod eller inte för att gro. Men du kan ju göra både och. Kejsarkrona sätts ju normalt som lök så tänkt på att det tar flera år innan du har en planta som blommar. Därför är det viktigt att markera tydligt var du sått dina fröer eller så dem i krukor som du gräver ner och markerar.

Solveig Sidblad hortonom juni 2022

Frökapsel på kejsarkrona Foto Agneta Benonius

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar