Varför har pioner blåsvarta och röda frön?

Fråga: Jag har länge fundera på varför det i en frökapsel från vissa pioner finns båda mörka och röda fröer. Blir det olika sorter om man sår båda?

Svar: En del pionsorter bildar både sterila och fertila frön. De röda fröna i kapseln är skenfröer (sterila fröer) och de mörka fröna är riktiga fröer som kan gro. Om det sedan blir exakt lika plantor av alla fröerna beror på om det är en äkta sort eller en hybrid.

Sår man frö från en äkta sort där pollenet kommer från samma sort som fröna bildas på blir det mesta dels lika plantor. Kommer pollenet från en annan sort än den fröna bildas på kommer det att bli ett antal olika plantor.

Plockar man frö från en hybridsorter och sår ut dessa kommer det att bli olika plantor.

Läs mer om pioner på https://pionisten.se/

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2024

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar