Problem med vatten

Fråga: Vi har ett problem på vårt område med en lott som så gott som varje sommar någon gång blir täckt av vatten. Den ligger nära vårt stora redskapshus och därifrån kommer mycket vatten när det regnar och det är svårt att leda bort vattnet någon annanstans.I år grävde vi ett dike rakt över lotten och har fyllt det med sten. Det har hjälpt en hel del. Men ändå är det för mycket vatten. Och vi får nog ge upp att någon kan odla på denna lott. Då undrar jag: Vad ska vi plantera där, som kräver minsta möjliga arbetsinsats i framtiden? Det kan vara något högt för det skymmer ingen annan lott

Svar: Varför inte plantera pil eller vide som man också kan skörda och ha till pilflätning för den som vill. Pilen älskar ju fuktig mark. Den kan planteras både som buskage, häck och berså. Och det är ju billigt och enkelt att sätta med sticklingar som man bara sticker ner i marken. För att få buskiga plantor tar man korta sticklingar inte de långa vidjor som man använder när man flätar staket mm.

Plantera tidigt på våren och vattna rejält om inte jorden redan är genomblöt. Låt aldrig jorden torka ut under etableringen. Bäst vidjor för flätning ger korgvide, Salix viminalis. Kanske kan man också plantera in några andra Salixarter med riklig blomning för binas skull, t ex sälg, Salix caprea och jolster, Salix pentandra. Blommande Salix är mycket viktig föda för bin tidigt på våren.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar