Hur beskärs plommon?

FRÅGA: Jag är medlem i Hallands trädgårdsförening och har just köpt ett fruktträd av sorten ’Experimentalfältets Sviskon’. Det är ett ganska stort träd som kostade 600 kr och redan stoltserar med små kart. Jag undrar hur jag ska hantera denna nykomling? Jag har haft ett likadant träd tidigare som gav väldigt god frukt. Jag klippte aldrig trädet eftersom jag läst att man inte ska klippa plommon. Det trädet blev stort, växte väldigt fult, långa grenar släpade i marken osv. Plötsligt dog det. Hur gör jag bäst med mitt nyinköpta träd? Jag vill gärna att det ska växa i en vacker form, men frukten är viktigast.

SVAR: ’Experimentalfältets Sviskon’ har riktigt goda små plommonfrukter. Du har alldeles rätt i att plommon inte ska beskäras i någon större omfattning, men en klok uppbyggnadsbeskärning behövs definitivt. Det betyder att trädet ska formas i unga år så att grenarna kommer på bra ställen och inte krockar med varandra i höjd- och sidled. Trubbiga grenvinklar gynnas och spetsiga grenvinklar som är stamparallella tas bort i den mån det går, det måste ju bli grenar kvar. Korta in krongrenar som är långa och svajiga över en knopp eller en liten gren. Att korta in krongrenarna till halva deras längd under uppbyggnadsbeskärning är lämpligt. Skapa och gynna kraftiga och stadiga grenar som enkelt klarar frukttyngden i framtiden i stället för långa och svajiga grenar som inte kommer att klara stora skördar. Fortsätt med denna mer noggranna beskärning de tre–fyra första åren på växtplatsen, gör sedan bara mindre, löpande korrigeringar de kommande åren. Alla snitt ska vara precis i anslutning till en förgrening, kvist eller knopp! Du beskär med fördel trädkronan vintertid på unga träd för att få en fin tillväxt. När trädet blir äldre kan du i stort sett utföra den lätta plommonbeskärningen när det passar dig under året.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar