Angripet körsbärsträd? Körsbärsbladlus

FRÅGA: Ett av våra relativt unga körsbärsträd satta på rad, är våldsamt angripet av något svart. Frågan är, kommer det att sprida sig till hela den täta raden? Är det något särskilt med just detta träd och finns det något läge, där jag bör tänka på att offra det trädet? Det ger frukt och har många friska blad ändå.

SVAR: Det är svarta körsbärsbladlöss som är i farten. Dessa är vanliga på unga körsbärsträd. Lössen suger i sig av växtsaften. Plocka bort angripna blad så snart du ser att de böjer ihop sig. Ta endast bort bladen, knipsa inte av hela skottet, för då kommer trädet att förgrena sig i onödan och bli onödigt buskigt i utseendet. Angreppet gör att bladen svartnar och ser skruttiga ut, men trädet kommer att klara sig, och du behöver inte ta bort trädet av denna orsak. Se till att träden har god tillgång på vatten under våren– försommaren. Man kan även spola av bladverket med vatten för att störa lössen och på så vis begränsa deras framfart. Längre fram på säsongen brukar angreppet klinga av, när lössens naturliga fiender hunnit äta ikapp. När trädet blir äldre och större, märker man inte av lössen på samma sätt. Vid kraftiga angrepp kan man behandla med godkänt insektsmedel mot bladlöss.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 3 2017

Foto: Henrik Bodin
Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar