Fruktmögel på äpple

Fråga: I år är det mycket problem med fruktmögel på äpplena. Finns det något att göra för att minska problemen?

Svar: Fruktmögel (Monilia fructigena) är en vanlig svampsjukdom. I år (2018) har det varit mycket frukt på träden och äpplen har därför suttit för tätt vilket gett bra förutsättningar för svampen att växa från angripen frukt vidare in till friska äpplen.
Att det varit mycket getingar kan också påverka då de ibland kan tugga hål på äpplenas skal, vilket gynnar svampangrepp. Det finns också stora sortskillnader. De mest känsliga är: Alice, Ingrid Marie, James Grieve, Oranie och Sävstaholm.
De absolut viktigaste åtgärderna mot fruktmögel:

Beskära äppleträdet så det blir luftigt och tillåter frukterna att snabbt torka upp vid regn och dagg

Gallra kart så de inte ligger mot varandra, då skalet kan skadas när de gnider mot varandra.

Ta bort all frukt som finns kvar i trädet vid skörd, så att svampen inte kan övervintra i dessa.

Plocka bort och destruera fallfrukten

Vid nyplantering så väljs motståndskraftigare sorter

Läs mer i SLU´s faktablad om växtskydd https://pub.epsilon.slu.se/17961/1/Pettersson_M_201027k.pdf

Ulf Nilsson, september 2018

Äpple angripet av fruktmögel. Foto: Ulf Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar