Harkrankar i gräsmatta

Fråga:
Vihar fått harkrank i vår gräsmatta. Fåglarna verkar gilla larverna. Men tyvärr inte vi. Undrar om ni har något tips hur vi kan bli av med dem?

Svar:
Det finns inte så mycket mer att tillgå än att eventuellt behandla harkrankarna med insektspatogena nematoder . Men detta ska göras på hösten för bäst effekt. På våren är larverna för stora för att behandlingen ska få tillräckligt bra effekt. Ganska dyr behandling och det gäller att följa instruktionerna för att få bra resultat. https://bionema.se/info/harkrank/

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR juli 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar