Vill få ett bättre mikroklimat

Fråga: Det blåser så förskräckligt hos oss. Hur gör vi för att förbättra mikroklimatet?

Svar: Det finns olika saker man kan göra för att förändra mikroklimatet. Ett är att bryta vinden i sin strävan efter att skapa sitt eget paradis. ”Paradis” betyder ursprungligen en muromgärdad plats i mellanöstern med trädgård. Det är en trevlig plats för det råder lugn och harmoni. Alla trivs och det är grönt och lummigt. En mur är en tät konstruktion som stoppar vinden. Men vinden kan börja rulla över muren och orsaka mer turbulens bakom muren. Så det optimala är att sila vinden genom växter eller ett staket. Då fortsätter den lugnt framåt. Ett exempel på det här är de omgärdade skånskegårdarna. När det låg stockar korsvis över taknocken på vasstaken var det lugnt inne på gården. Men när man bytte till plåttak började det blåsa inne på gården. Stockarna silade vinden. Ett exempel på hur man kan skapa ett bättre mikroklimat är att sätta lådor eller låga murar kring platsen. Sedan plantera större buskar bakom dessa alterantivt sätta upp nät med klängväxter. Vinden kommer då att silas genom växterna. Varför inte plantera en berså med öppningen mot söder för att fånga in solvärmen, så får man något som kallas för solfälla.

Chris Druid, Permakultur Sverige, 2019

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar