Beskära rhododendron

Fråga: Jag har ett par rhododendron buskar som stått på samma ställe i 25 år. Under den tiden har de vuxit till sig ganska mycket, och nu måste jag beskära dem för att komma fram. När på året är bästa tiden för detta, och är det något man särskilt måste tänka på?

Svar: Rhododendron tål ganska hård beskärning. Den beskärningen gör man på vårvintern innan tillväxten kommer igång. Då kan man ta av grenar ganska långt in i busken. Klipp om möjligt in grenarna till en sidogren för att behålla en naturlig form på busken.

Lättare beskärning t ex för att få busken tätare kan man göra efter blomningen. Då kortar man in skotten över ett bladpar.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar