Gula blad på rhododendron

Fråga:

Mina 2 rhododendron buskar som jag har haft i över 30 år har fått väldigt många gula blad som jag aldrig har sett tidigare år. Har ringt de stora blomsterbutikerna i Göteborg och fått olika svar.
Det ena att det beror på näringsbrist som skulle behöva tillföras och det andra att det är brist på vatten. Har vattnat ungefär som andra år.

Svar:

Det är svårt att säga något säkert utan att se busken och bladen, hur plantan står och i vilken jord.
Men det kan nog ligga någon sanning i båda de olika svaren då fått. Det var ju väldigt torrt och varmt under en period i somras. Vattning hjälper till en del men med mycket höga temperaturer hinner inte rötterna ändå ta upp tillräckligt med vatten i samma takt som bladen avdunstar. Och vatten har också svårt att tränga ner tillräckligt djupt i jorden utan dunstar istället. Rhododendron med sina läderartade blad slokar då inte av vattenbrist utan gulnar och faller av istället. Som du säkert vet så vill ju rhododendron ha sur jord (lågt pH) och med tiden kan jorden ha blivit mindre sur (beroende på den omgivande jorden) om den inte tillförts surgörande gödselmedel. I en mindre sur jord kan busken få näringsbristsymtom p g a att den inte kan ta upp alla näringsämnen även om det skulle finnas i jorden. Att tillföra rhododendronjord eller naturell torv är ett sätt att sänka pH-värdet och med rhododendrongödsel tillför du både näring och sänker pH.

Solveig Sidblad, hortonom september 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar