Thuja stammarna har spruckit

FRÅGA: Vi planterade en häck med tujor, Thuja occidentalis ’Brabant’, för ca fem år sedan. Förra året upptäckte vi till vår förskräckelse att många av dem hade sprickor på stammen. Vad kan ha hänt och vad gör vi? Vi bor i Mellansverige.

SVAR: Det ser ut som en frostspricka eller klimatskada om man hellre kallar det så. Ojämna temperaturförhållanden under vårvintern gör att växter med god härdighet anpassade till låga temperaturer och jämn kyla under vintern, vaknar i förtid, börjar sava och blir då känsliga för senare kylperioder. När klimatet förändras blir även växternas reaktioner annorlunda, beroende på vad de är anpassade till. Tyvärr är det inte så mycket att göra. Tujorna lär överleva men förlorar i tillväxt och vitalitet. Mindre sprickor kan valla över, medan stora har svårare att göra det.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 3 2019

Foto: Bodil Larsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar