Bara hanblommor på squash?

Fråga: I fjol betedde sig inte squashplantan som vanligt. Det kom väldigt många hanblommor men nästan inga honblommor. Varför? Man vill ju gärna ha frukterna.

Svar: Det är fler som undrat över detta efter förra sommaren. Jag talade med Rolf Larsen, professor på Institutionen för växtvetenskap, SLU Alnarp. Blomning är en komplicerad procedur och vilka mekanismer som styr är inte fullständigt klarlagda. Olika faktorer kan också vara olika betydelsefulla beroende på vilken växt det rör sig om. Man vet emellertid att det är en stark relation mellan blombildning och temperatur, säger Rolf Larsen. Själva blombildningen, dvs att vissa celler börjar producera anlag till en blomma, sker långt före själva blomningen och är inte något som syns utanpå växten. Under denna period så är det en kort tid på kanske några dagar eller en vecka som växten är känslig för vissa förhållanden, och i fallet squash kan man tänka sig att det är då det avgörs hur fördelningen blir mellan han- och honblommor. Hög dygnsmedeltemperatur eller kanske växlande temperaturer under den här känsliga perioden kan vara orsaken till att det blivit för många hanblommor. Det kan möjligen kompenseras på något sätt, t ex med låg natttemperatur, men oftast är det inget man kan göra något åt. Mer om blomning kan du läsa i ”Varför blommar purjolöken?”, Fakta Trädgård–Fritid nr 63 av just Rolf Larsen. Faktabladet beställs på SLU Ultuna.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 1 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar