Rödstrimmig sprucken amaryllis

Fråga: Jag köpte en amaryllis i blomsterhandeln men upptäckte snart att den inte var frisk. Stängeln ålade sig, bladen blev rödstrimmiga och spruckna. Någon blomning var det inte tal om. Jag gick tillbaka till butiken och visade plantan, och man medgav då att det var något virus som fanns med redan när de själva fick in lökarna från Holland men att det då inte syntes och att man inte kan göra något åt det. Trots detta fick jag ingen ersättning och dessutom hade de amaryllis framme till salu med samma utseende som min.

Svar: Skadorna på amaryllisen orsakades troligen av narcisskvalstret som är ett slags dvärgkvalster, alltså inte ett virus. Kvalstren är mycket små och lever inne i löken mellan lökfjällen. Dvärgkvalster sprids med växter och det finns flera arter som kan göra stor
skada på olika krukväxter; växtdelar blir missbildade och tillväxten hämmas. Dvärgkvalster är mycket svårbekämpade. Det är inte ovanligt med lökar som är smittade redan när man köper dem och det kan säkert stämma att blomsterbutiken i sin tur fick in angripna lökar. Kanske syntes detta inte i ett första skede, men att inte erbjuda ersättning och att dessutom fortsätta sälja sjuka amaryllis är ju bedrövligt. Butiken borde ta sitt ansvar gentemot dig som kund och sedan måste den naturligtvis ställa krav på sin leverantör!

Eva Wirén, Hemträdgården nr 6 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar