Plantera vårlökar

Fråga: Jag tycker mycket om vårblommande lökväxter men har inga själv på min kolonilott. Vilka lökväxter ska jag satsa på och är hösten rätt tidpunkt för plantering?

Svar: Ett tips är att börja med de lökväxter som brukar anses vara lättodlade då deras ursprungliga växtplatser har liknande odlingsförutsättningar som vi har i Sverige, det vill säga kalla vintrar med snö och mer eller mindre varma somrar med nederbörd. Exempelvis olika krokusar, snödroppar, påsk- och pingstliljor.

Vårblommande lökar planteras på hösten. Köp lökarna så fort de är tillgängliga i trädgårdshandeln och se till att snabbt plantera på lämplig plats i trädgården. Om de får ligga för länge och bli torra innan plantering så mister de vitalitet. Särskilt viktigt är detta för små lökar som t ex snödroppar. Tidig höstplantering är också fördelaktigt då lökväxterna hinner bilda ett välutvecklat rotsystem innan vintern.

Lökväxter vill ha väldränerad jord och skyr stående vatten. En generell regel för planteringsdjup är ungefär tre gånger lökens höjd. Det är även bra att tillföra ett långsamt verkande gödselmedel i samband med planteringen t ex benmjöl. Upprepa därefter gödsling med benmjöl varje höst.

Ett bra lästips är boken Lökar och knölar av Lena Månsson som innehåller växtbeskrivningar och bilder på många av de vanligaste odlade lök- och knölväxterna.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 3 2016

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar