Eklöv

Fråga: På ett område finns massor av ek. Vad gör man med ekbladen? Nu körs de bort. Min fråga är: Kan man lägga på ett tunt lager av ekblad över all öppen jord? Så är det ju i naturen. Men det kanske inte är så bra för vår odlingsjord. Har du några andra tips om detta?

Svar: När det gäller eklöv så kan man få ett utmärkt jordförbättringsmedel genom att mala sönder eklöven i kompostkvarn eller köra över med gräsklippare och sen varva dem med stallgödsel (helst färsk) eller gräsklipp som tillför kväve. Om man kan lägga löven direkt på jorden beror lite på vilket pH-värde jorden har. Eklöv är lite surgörande i sig själva så om jorden redan har ett lågt pH-värde är det inte så lämpligt utom till surjordsväxter förstås. Och där kommer din nästa fråga in. Eklöv är alldeles utmärkt att lägga under rhododendron ev tillsammans med vanlig stallgödsel som påskyndar nedbrytningen. Tillför man hela tiden eklöv till rhododendronen så frigörs också ständigt näring när de bryts ner. Om jorden är mer lerig och därmed oftast har ett högre pH-värde gör det ingen skada att lägga på/mylla ner eklöv direkt i jorden (gärna söndermalda). De förbättrar strukturen men tänk på att de stjäl kväve i början medan de bryts ner så man bör alltid komplettera med t ex stallgödsel.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar