Ekologisk odling

Fråga: Jag undrar om du skulle kunna hjälpa mig med lite frågor om blåkorn. Jag har försökt hitta svar på nätet men inte lyckats så bra och vet inte riktigt vart jag skall vända mig. Men nu när jag blivit enskild medlem hos er (vår förening är inte medlem hos er) tänkte jag att ni kanske skulle kunna hjälpa mig att en gång för alla reda ut detta. I vår odlarförening har vi stadgar som säger att all odling skall ske giftfritt. Våra åsikter går isär om just blåkorn. Jag skulle hemskt gärna vilja veta vad det innehåller och om det kan klassas som giftfritt. Vore väldigt tacksam för svar.

Svar: Det är ju lite olyckligt att föreningen använder begreppet giftfritt istället för ekologiskt odlat i stadgarna. Oftast menar man ju samma sak och då finns det ganska tydligt definierat vad ekologisk odling är eftersom det är det begreppet man använder inom yrkesodlingen. I ekologisk odling undviker man helt användningen av kemiska bekämpningmedel och konstgödsel (t ex Blå Korn), alltså gödselmedel framställt på konstgjord väg. Ser man strikt ordagrant kan man inte säga att Blå Korn är gift i den bemärkelsen att det är skadligt för människor, djur eller växter. Skälet till att man ändå undviker det i ekologisk odling är att konstgödsel

– framställs i energikrävande, oljeförbrukande processer

– är snabbverkande och lakas lätt ut och kan förorena (övergöda) vattendrag

– inte ingår i kretsloppet

– vissa konstgödselmedel kan innehålla små mängder tungmetaller

– tas snabbt upp av växterna men tillför inget som förbättrar jorden, inte mullbildande. Fungerar som om vi människor skulle leva på vitaminer och andra kosttillskott men aldrig äta riktig mat.

Genom att i stället gödsla med stallgödsel, kompost, gröngödsling, gräsklipp mm får man en betydligt bättre jord som frigör näring till växterna i den takt de behöver det. Det är ju också ett sätt att ta vara på organiskt material och återföra det i kretsloppet.

Ja som du ser är det alltså lite av en definitionsfråga vad man menar med giftfri odling. Men vill man odla så miljövänligt som möjligt bör man även undvika konstgödsel tycker jag. Det är också ett av kriterierna i vår miljödiplomering av Koloniträdgårdsföreningar. Har du fått vår serie Lätt om odling? I nr 3 Växterna behöver näring http://kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2014/02/L%C3%A4tt-om-odling-03.pdf och nr 11 Ekologisk odlinghttp://kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2014/02/L%C3%A4tt-om-odling-11-2014_LR.pdf finns lite mer fakta.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar