Använda hästgödsel

FRÅGA: Hur använder man hästgödsel?

SVAR:  Hästar som går på s k djupströbädd producerar ett gödsel som på alla vis är mycket likt kornas, alltså med tanke på näringsinnehåll och jordförbättrande egenskaper. Hästar som går med mindre strö ger gödsel som är mindre kväverikt än kornas men innehållet av fosfor och kalium är likvärdigt. Färska bajskluttar, alltså utan något strömaterial, kan med fördel myllas ner i land och rabatter i det översta 10 cm jordlagret, absolut inte djupare. Om det är färskt bajs blandat med strömaterial (det är ofta rejält med strö som halm, torv, spån hos häst) ska det absolut komposteras (med ett annat ord ”brinna”) först innan det används i trädgården. Smartast att lägga upp högen med stallgödsel på trädgårdslandet, gärna i en toppig hög, och låta den komposteras på plats där den ska användas. Lakvattnet som alltid blir vid nederbörd hamnar då på rätt plats och lakas inte ut och hamnar i vattendrag på lågpunkter i närheten. Stallgödsel i alla former som är så nedbruten att den ser ut som jord kan användas var som helst i trädgården så fort man fått hem den från stallet.

FRÅGA: Jag har nyligen skaffat två hästar, men kör bort gödseln efterhand då jag inte har någon gödselstad. Jag vill ta tillvara en del gödsel till min trädgård så min fråga är: hur ska jag förvara gödseln på bästa sätt där den ska användas för att minska läckage av lakvatten? Kan jag lägga en hög direkt på marken?

SVAR: Ja, på den plats den ska användas! Annars börjar säkert reglerna för gödselstad att gälla – fråga ditt lokala kontor för miljö och hälsa hos kommunen.

FRÅGA: Hur länge måste gödseln ligga innan den går att använda?

SVAR: Tills strömaterialet och bajset förlorat sitt ursprungliga utseende och liknar jord. Blanda ofta för att få bästa fart på komposteringen! Någon exakt tid går inte att säga.

FRÅGA: Kan jag använda färsk gödsel för att t ex gräva ner vid nyplantering av rosor?

SVAR: Ja, de färska bajskluttarna – och inte djupare ner än de översta 10 cm!

FRÅGA: Vi har tänkt hämta hem ett lass med hästgödsel från vår ridskola och gräva ned i en rabatt. Gödseln är färsk och blandad med torv. Jorden är lite lerblandad. Går det bra att jordförbättra med stallgödsel på lerjord för att få en fin struktur?

SVAR: Ja, jordförbättra kontinuerligt. Om den är färsk gäller som tidigare, alltså inte för djupt ner!

FRÅGA: Vi har planerat att odla jordgubbar i rabatten. Är det lämpligt att tillföra hästgödsel i så fall? Kan vi köpa nya plantor redan i höst och plantera där?

SVAR: Om det gäller komposterad (brunnen) hästgödsel kan ni tillföra den nu på hösten, mylla ner i de första 10 cm jord och sätt nya plantor på en gång. Färska bajskluttar kan ni tillföra nu på hösten men då bör ni plantera plantorna till våren i samband med lätt omgrävning eftersom färsk gödsel är kväverik och kan skada jordgubbsplantornas rötter och påverka de nya plantornas övervintring negativt!

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 5 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar