Hur beskär man en avokado?

FRÅGA: Förra året satte jag en kärna från en avokado hemma. Denna har nu växt och jag är rädd att jag gjort fel då jag kanske skulle ha beskurit den innan de nya bladen kom? Har inte mycket erfarenhet av avokado, men har ni några tips om hur jag ska göra med denna? Den står nu i mitt köksfönster i österläge.

SVAR: Avokadokärnor är lätta att så, de gror villigt och skjuter gärna i väg ett långt skott. Plantan vill ju bli ett träd. Den förgrenar sig naturligt när den fått en viss höjd på drygt en meter. För att få en buskigare och hanterligare planta toppas den med fördel på önskad nivå över ett blad. Har den hunnit få blad är assimileringen i gång, stjälken blir stabilare och plantan orkar bryta starka, nya skott, när den toppas. Bäst är det att toppa den under våren eller försommaren när ljuset är bra. De nya grenarna kommer i sin tur att växa och för att få plats med den i köksfönstret lär du få korta in den flera gånger. Under sommaren trivs plantan utomhus på en skyddad plats. Under vintern placerar du den så ljust och svalt som du har möjlighet till inomhus och så får vi hoppas, att den överlever vår mörka årstid, annars får du börja om med en ny kärna.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 3 2016

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar