Hårmyggor

Fråga: Häromdan upptäckte jag till min fasa ”ormbon” med svarta larver i min jord. (Koloniodlare med lerjord) Efter timmar på Google förstod jag att det var larver från hårmyggan. Har aldrig hört talas om hårmyggor, är dom skadliga för min odling? Hur kom dom till min koloni? Hur blir jag av med dem? Dom finns i på ett par ställen i mitt potatisland där jag odlat under ensilage i sommar.

Planerar att täcka jorden med hösilage i vinter, precis som jag gjorde förra året. Är det dumt med tanke på larverna?

Svar: Ja, troligt att det är hårmyggor även om det inte säkert går att avgöra utan bild. De är framförallt nedbrytare av organiskt material men kan ibland göra skada på rötter. Finns t ex en art som ibland kan göra skador på gräsmattor. Om de framförallt finns där du tillfört ensilage så tycker jag du ska se dem som hjälpredor för snabb nedbrytning.

Ulf Nilsson FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar